Redaktore

Lai grāmata nonāktu pie lasītājiem, milzonīgu darbu ieguldīja mūsu redaktorīte Sanita Dāboliņa.

Strādāt ar tik enerģiska un idejām pārpilna autora kā RIZIN tekstiem bija iedvesmojoši, vietumis piņķerīgi un pat skumīgi. Kāpēc? Jālasa pašiem!

Pasakas stāstus caurstrāvo autora labestīgā dzīves izjūta, vērtības un valodiskās draiskulības, jaunvārdi un asprātības, kas lasītājiem sniedz pozitīvas emocijas, iespēju izjust latviešu valodas dažādību, krāsainību, lai lasītāji, īpaši jau mazie lasītāji, varētu paplašināt savu vārdu krājumu.

/Sanita Dāboliņa/Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.